Cestování po Schengenu - občané EU

Schengenský prostor, nebo také Schengen, je společné území států, na jejichž společných hranicích nejsou prováděny hraniční kontroly osob.

Schengenský prostor tvoří tyto státy:

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Ostatní členské státy Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, tedy Bulharsko, Irsko, Kypr a Rumunsko nejsou členy Schengenského prostoru.

OBČANÉ EU

RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI OBČANŮ EU

DĚTI

Za jakých podmínek můžete cestovat v schengenském prostoru a v Evropské unii?

Pokud jste občané některé ze zemí schengenského prostoru, můžete cestovat do jiných zemí schengenského prostoru bez nutnosti hraniční kontroly. K překročení hranic mezi zeměmi schengenského prostoru nepotřebujete cestovní doklad, nicméně je doporučeno mít u sebe cestovní pas nebo občanský průkaz. Může se totiž stát, že budete muset prokazovat svou totožnost, například při nástupu do letadla nebo na žádost policie.

Cestovní pas nebo občanský průkaz budete také potřebovat v případě, že některý schengenský stát dočasně znovu zavede ochranu vnitřních hranic a obnoví provádění hraničních kontrol.

Do ostatních členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru (Bulharsko, Irsko, Kypr, Rumunsko) budete muset předložit platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas. Před cestou do země mimo schengenský prostor si ověřte, které dokumenty potřebujete mít s sebou.

Ve vážných a odůvodněných případech vám může země Evropské unie odepřít vstup na své území (při porušování veřejného pořádku, ohrožení veřejné bezpečnosti nebo zdraví). Máte právo obdržet písemné rozhodnutí orgánů, v němž budou uvedeny důvody pro odepření vstupu i s informací jak a do kdy je možné se odvolat.


Co dělat, pokud ztratíte pas?

Pokud ztratíte cestovní doklad, obraťte se na nejbližší zastupitelský úřad země, která váš cestovní doklad vydala. Zde vám vystaví náhradní cestovní doklad za účelem návratu. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do země, která doklad vydala.