Povolení k zaměstnání od Úřadu práce

Pokud jste občané třetích zemí, máte platné pobytové oprávnění a nemáte na území České republiky na základě zákona o zaměstnanosti volný přístup na trh práce, můžete pracovat pouze pokud od Úřadu práce obdržíte povolení k zaměstnání.


Povolení k zaměstnání je nepřenosné. To znamená, že je vydáváno pouze pro konkrétní pracovní pozici u konkrétního zaměstnavatele. Vydáváno je na dobu určitou, maximálně však na 2 roky. V případě potřeby, můžete o povolení k zaměstnání žádat opakovaně.

O povolení k zaměstnání žádejte písemně na krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž obvodu budete práci vykonávat. Pokud o povolení k zaměstnání žádáte ještě před svým příchodem do České republiky, může za vás podat žádost váš budoucí zaměstnavatel, případně jiný zmocněný zástupce, a to na základě písemné plné moci.

Podání žádosti o povolení k zaměstnání od Úřadu práce podléhá správnímu poplatku ve výši 500 Kč.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.