Zasílání a sdílení informací

Dotazy a připomínky

S dotazy a připomínkami týkajícími se činnosti zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí je možné se obracet na e-mailovou adresu vo@mzv.cz.


Informační mailinglist

Pokud si přejete být informováni o případných změnách v pobytové praxi vzdělávacích institucí a studentů a v případě, že v této souvislosti dosud s Ministerstvem vnitra nekomunikujete, pošlete nám na oamp@mvcr.cz vaši e-mailovou adresu, kterou zařadíme do našeho informačního mailinglistu.


Zasílání seznamů studentů

Školy a další instituce mohou k prověření skutečnosti, zda cizinec v konkrétním období v ČR studuje, zasílat Ministerstvu vnitra seznamy studentů.

Seznamy by měly obsahovat

  • jméno,
  • příjmení,
  • státní příslušnost,
  • datum narození žadatele,
  • délku předpokládaného vzdělávacího pobytu v ČR (od – do nebo semestr či akademický rok jejich pobytu),
  • název / druh vzdělávacího programu.

Dále také identifikaci subjektu, který seznam vystavuje:

  • název a sídlo subjektu,
  • podpis oprávněné osoby včetně razítka subjektu,
  • místo a datum vystavení seznamu.

Školy a další instituce tyto seznamy mohou zasílat následujícími způsoby:


Zasílání podpisových vzorů pro účely dokladu o ubytování

Podpisové vzory pro účely ubytovacích smluv a případné doklady k osobám, které mohou podepisovat potvrzení o zjištění ubytování, mohou školy a další instituce poskytnout oficiální písemnou cestou s případnými potřebnými doklady.