Schengenské vízum k pobytu do 90 dnů

Schengenské krátkodobé vízum (do 90 dnů) je určené pro občany třetích zemí, kteří chtějí v České republice pobývat krátkodobě.


Účelem takového pobytu může být například:

 • Turistika
 • Lázeňský nebo zdravotní pobyt
 • Obchod
 • Účast na konferenci
 • Kultura
 • Sport
 • Návštěva rodiny nebo přátel
 • Pozvání
 • Studium
 • Vědecký výzkum
 • Zaměstnání
 • Sezónní zaměstnání
 • Zácvik
 • Tranzit přes mezinárodní letiště v České republice

Co je to krátkodobý pobyt?

Krátkodobým pobytem je pobyt v maximální délce 90 dní. Pravidla krátkodobého pobytu se dále odvíjejí od náležitostí uděleného víza, kterými jsou například:

 • počet vstupů (jeden, dva či více),
 • územní platnost (vízum platné pro celý schengenský prostor nebo pouze pro vybrané členské státy),
 • doba platnosti víza,
 • délka povoleného pobytu.

Kde můžete žádost podat?

Žádost se podává výhradně na zastupitelském úřadě České republiky. Seznam všech zastupitelských úřadů s kontakty najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Informace o podání žádosti a procesu udělení krátkodobého víza najdete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.


Kde můžete řešit prodloužení krátkodobého víza?

Podmínky prodlužování krátkodobých víz stanovuje Vízový kodex. V případě prodloužení krátkodobého víza žádost podáváte na odděleních pobytových agend odboru cizinecké policie krajských ředitelství Policie České republiky podle místa vašeho hlášeného pobytu.