Mimořádné pracovní vízum

Dlouhodobé mimořádné pracovní vízum je typ pobytového oprávnění určený pro občany Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Moldavska, Severní Makedonie a Ukrajiny, kteří chtějí v České republice dočasně pracovat.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

Kdo může žádat o dlouhodobé mimořádné pracovní vízum?

O mimořádné pracovní vízum můžete žádat, pokud jste občané Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Moldavska, Severní Makedonie a Ukrajiny. Zaměstnání, které plánujete v České republice vykonávat, musí spadat do jedné z následujících kategorií:

  • Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,
  • Lesnictví a těžba dřeva,
  • Výroba potravinářských výrobků, nebo
  • Výroba nápojů.

Žadatel o vízum i jeho zaměstnavatel musí být účastníky vládou schváleného migračního programu v gesci Ministerstva zemědělství. Více informací k ekonomickým činnostem, na které je možné vydat mimořádné pracovní vízum, najdete na stránkách ministerstva zemědělství.

Zaměstnavatelem nesmí být agentura práce. Jestli je zaměstnavatel agentura práce, si můžete zkontrolovat v databázi Úřadu práce České republiky.


Na jak dlouho se dlouhodobé vízum vydává?

Maximálně na 1 rok bez možnosti prodloužení.


Jak vízum vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.

Pobyt na území České republiky na základě mimořádného pracovního víza se nezapočítává do doby 5 let nepřetržitého pobytu na území, potřebných pro vydání povolení k trvalému pobytu. V době pobytu na toto vízum není možné podat žádnou žádost o vydání jiného pobytového oprávnění.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

Po dobu platnosti pobytu můžete v České republice legálně pobývat a pracovat na pozici, na kterou vám bylo vydané povolení k zaměstnání. S platným dlouhodobým vízem můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit, a to po celou dobu platnosti.