Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí

Správní řád vám umožňuje se před vydáním rozhodnutí o vaší žádosti vyjádřit k podkladům. Toto se netýká žádostí, kterým bylo v plném rozsahu vyhověno, případů, kdy je řízení ukončeno vydáním usnesení o zastavení nebo odložení či žádostí, u kterých se účastník řízení práva na vyjádření se k podkladům vzdal.

O možnosti seznámit se s podklady budete písemně informováni. Ve výzvě je zároveň stanoven termín k seznámení nebo lhůta, do kdy se můžete na pracoviště k seznámení dostavit.


Je seznámení se s podklady povinné?

Ne. Seznámení se s podklady je možnost a nikoliv povinnost. Záleží jen na vás, jestli chcete tohoto práva využít.


Jak se na seznámení mohu objednat?

Pokud nejste vyzváni k dostavení se ke konkrétnímu termínu, můžete se objednat online nebo přes telefonickou objednávací linku.


Chci se přijít seznámit s podklady, ale nestihnu se dostavit v rámci stanovené lhůty.

V tomto případě můžete podat žádost o prodloužení lhůty.