Přestupky fyzických osob a udělení pokuty dle zákona o pobytu cizinců 

Přestupky fyzických osob jsou uvedeny v § 156 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území. 

Dle tohoto zákona je možné za uvedené přestupky uložit pokutu v rozmezí od 3 000 Kč do 50 000 Kč. 

Při řešení záležitostí dennodenního života vám může pomoci samostatná stránka, věnující se nejčastěji řešeným povinnostem cizinců.


Nejčastěji řešené přestupky a možné sankce, pokud jste se jich dopustili: 

 • Nenahlášení některé ze změn ve stanovené lhůtě. 
  • Pokuta až do výše 3 000 Kč. 
 • Nenahlášení ztráty, zničení, poškození nebo odcizení dokladu o pobytovém oprávnění do 3 dnů ode dne, kdy tato událost nastala. 
  • Pokuta až do výše 5 000 Kč. 
 • Neprodloužení průkazu povolení k trvalému pobytu ve stanovené lhůtě. 
  • Pokuta až do výše 3 000 Kč.
 • Nepodání žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie do 3 měsíců ode dne, kdy jste se stali rodinným příslušníkem.
  • Pokuta až do výše 5 000 Kč.  
 • Neabsolvování Adaptačně-integračního kurz ve stanovené lhůtě, pokud se vás tato povinnost týká. 
  • Pokuta až do výše 10 000 Kč.