Podání žádosti na jiném zastupitelském úřadu než v zemi původu

Žádost o pobytová oprávnění je možné za určitých okolností podat také na jiném zastupitelském úřadu než v zemi vašeho původu.


Podání žádostí o pobytová oprávnění se řídí zásadou takzvané místní konzulární příslušnosti. Na jejím základě mohou občané třetích zemí podávat své žádosti na zastupitelském úřadu, jehož jsou státními příslušníky, případně také na zastupitelském úřadu:

  • ve státě, který jim vydal cestovní doklad nebo
  • ve státě, kde mají povolený dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Pravidlo místní konzulární příslušnosti se na vás nevztahuje, pokud jste občany zemí, které jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 429/2010 Sb. Občané zmíněných států mohou své žádosti podávat na kterémkoliv zastupitelském úřadu. Seznam těchto zemí je uveden na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.