Odstranění vad žádosti na místě při podání

Pokud se rozhodnete pro podání žádosti na pracovišti Ministerstva vnitra, pracovníci vám mohou poskytnout pomoc a poučení. Tato pomoc a poučení směřují k odstranění nedostatků žádosti na základě vaší konkrétní situace. Zjevné vady žádosti vám pracovník ministerstva může pomoci odstranit na místě, pokud je to možné a účelné.

Příkladem odstranění vady na místě může být doplnění chybějících údajů do formuláře (tiskopisu) žádosti.