Autoremedura

Autoremedura je prostředek ministerstva, na základě kterého může být změněno nebo zrušeno rozhodnutí ministerstva, proti kterému bylo podáno odvolání, pokud tím danému odvolání plně vyhoví.


Ministerstvo může v autoremeduře rozhodnout, pokud na základě podaného odvolání dospěje k závěru, že je důvodné nebo jsou splněny podmínky pro přihlédnutí k novým skutečnostem nebo důkazům.

Proti rozhodnutí učiněném v rámci automedury je možné podat odvolání.

Pokud ministerstvo neshledá podmínky pro postup v rámci autoremedury, předá spis se svým stanoviskem Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců.