Závazné stanovisko Úřadu práce

V rámci rozhodování žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty si Ministerstvo vnitra vyžádá takzvané závazné stanovisko Úřadu práce České republiky, konkrétně krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu. S ohledem na situaci na trhu práce pobočka vyhodnotí, zda je možné další zaměstnávání konkrétního cizince povolit a vydá relevantní stanovisko.


Souhlasné závazné stanovisko je podmínkou pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty. Pokud je vydáno negativní závazné stanovisko, může být žádost zamítnuta.

Pobočka Úřadu práce vydá závazné stanovisko Ministerstvu vnitra do 15 pracovních dnů od obdržení žádosti o stanovisko. Pokud závazné stanovisko v této lhůtě nevydá, má se za to, že Úřad práce se zaměstnáváním cizince souhlasí.