Číslo volného pracovního místa

Občané třetích zemí, kteří jsou držiteli zaměstnanecké nebo modré karty, mohou být zaměstnáni pouze na pracovních místech, které jsou zařazeny v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty. Vždy se jedná o konkrétní pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele, které je v evidenci vedeno pod unikátním číslem. Výjimku tvoří situace, kdy mají držitelé zaměstnanecké karty volný přístup na trh práce, nebo se k pracovní pozici váže povolení k zaměstnání od Úřadu práce.

Při podání žádosti o zaměstnaneckou nebo modrou kartu, případně při oznámení změny zaměstnání Ministerstvo vnitra ověřuje náležitosti, které spolu s žádostí nebo oznámením předkládáte, oproti informacím uvedeným u daného pracovního místa v centrální evidenci. Je proto nezbytné číslo volného pracovního místa předem znát a uvést do formuláře žádosti nebo oznámení.

Číslo volného pracovního místa vám sdělí váš zaměstnavatel.

Volné pracovní místo je nejprve dostupné pro potenciální zájemce z České republiky nebo Evropské unie. Pokud se do 30 dnů od zveřejnění Úřadem práce nikým neobsadí, zařadí se do centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty nebo do centrální evidence míst určených pro modré karty.