Zaměstnávání cizinců bez povolení k zaměstnání nebo bez platného oprávnění k pobytu

Pokud zaměstnáte cizince bez povolení k zaměstnání, kteří takové povolení podle zákona o zaměstnanosti potřebují, nebo bez platného oprávnění k pobytu, jste coby jeho zaměstnavatelé povinni uhradit náklady spojené se právním vyhoštěním těchto cizinců. 


Náklady spojené se správním vyhoštěním zahrnují náklady na: 

  • ubytování, 
  • stravování, 
  • přepravní náklady, 
  • ostatní nutné peněžní náklady. 

Od povinnosti uhradit související náklady jste coby zaměstnavatelé osvobozeni v případě, kdy: 

  • prokážete, že jste splnili povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími zaměstnávání a pobyt cizinců a nevěděli jste, že povolení k pobytu předložené cizincem je padělkem, nebo 
  • kdy jste s cizincem uzavřeli dohodu a prokážete, že jste splnili povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími zaměstnávání a pobyt cizinců a nevěděli jste, že povolení k pobytu předložené cizincem je padělkem. 

Bližší informace o možnostech a povinnostech zaměstnavatelů najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí