Elektronické potvrzení o zajištění ubytování

Potvrzení o zajištění ubytování je dokument, kterým vy, jako ubytovatelé, vyjadřujete souhlas s ubytováním cizince ve vašich ubytovacích prostorách. Tento doklad je možné zaslat také elektronicky, ale pouze v případech, kdy je žádost cizinců podávána na území České republiky. Pokud je žádost podávána na zastupitelském úřadě, potvrzení souhlasu s ubytováním elektronicky podat nelze a je nutné ho doložit na zastupitelský úřad v listinné podobě.

Pokud posíláte potvrzení o zajištění ubytování elektronicky, je nutné, aby tento dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem ubytovatele (oprávněné osoby). Doklad v tomto případě zašlete na elektronickou podatelnu Ministerstva vnitra posta@mvcr.cz.

Potvrzení je možné zaslat i skrze datovou schránku ubytovatele (oprávněné osoby). V tomto případě není elektronický podpis vyžadován. Doklad můžete zaslat na ID adresu Ministerstva vnitra 6bnaawp.

Ubytovatelé nemohou elektronickou cestou zasílat jiné doklady než potvrzení o ubytování. Jiné doklady o zajištění ubytování (např. nájemní smlouva) či jiné náležitosti žádosti dokládají žadatelé jako účastníci řízení.