Pracoviště v Kutné Hoře bude uzavřeno/Відділення в Кутній Горі буде зачинено

Pracoviště v Kutné Hoře je od 3. 7. 2023 znovu otevřeno. Najdete jej na nové adrese Masarykova 645, 284 01 Kutná Hora (vchod z ulice Štefánikova).

The regional office in Kutná Hora is reopened from July 3, 2023. You will find it at the new address Masarykova 645, 284 01 Kutná Hora (entrance from the Štefánikova street).

Відділення OPC в Кутній Горі З 3 липня знову відкрито. Ви знайдете його за новою адресою Masarykova 645, 284 01 Кутна Гора (вхід з вулиці Štefánikova).


Od 15. 6. 2023 bude pracoviště OPC v Kutné Hoře z důvodů stěhování uzavřeno. Otevírat se bude znovu 3. 7. 2023 na nové adrese Masarykova 645, 284 01 Kutná Hora (vchod z ulice Štefánikova).

Klientům, kteří mají v tomto období na tomto pracovišti rezervovaný termín osobní návštěvy, bude nabídnut náhradní termín.

V tomto období využijte podání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (adresa Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Masarykova 645, 284 01 Kutná Hora) či prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra.


З 15 червня 2023 року відділення OPC в Кутній Горі буде зачинено у зв’язку з переїздом. Відділення відновить свою роботу 3. 7. 2023 року за новою адресою Masarykova 645, 284 01 Кутна Гора (Вхід з вул. Štefánikova).

Клієнтам, які мають в цей період зарезервований час особистого візиту буде запропоновано інший термін.

У цей період, будь ласка, скористайтеся послугами поштового оператора, щоб подати документи (адреса: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Masarykova 645, 284 01 Kutná Hora) або на електронну скриньку даних Міністерства внутрішніх справ.


Kde v tomto období podávat žádosti? / Куди подавати заяву протягом цього періоду?

Dočasná ochrana / Тимчасовий захист

První žádost o dočasnou ochranu můžete podat na KACPU v Praze (nám. OSN 844/1, Praha 9), pokud máte zajištěno vlastní ubytování.

Pokud potřebujete přidělit státní ubytování, podejte žádost na oddělení cizinecké policie v Kutné Hoře (Na Náměti 419, 284 01 Kutná Hora).

Ostatní podání v rámci udělené dočasné ochrany učiňte prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či datovou schránkou.


Першу заяву на тимчасовий захист ви можете подати в KACPU в Празі (адреса: nám. OSN 844/1, Praha 9), якщо ви вже маєте забезпечене власне житло.

Якщо вам потрібне житло, яке надає держава, подайте заяву у відділенні поліції у справах іноземців у Кутній Горі (адреса: Na Náměti 419, 284 01 Kutná Hora).

Інші заяви та документи стосовно вже наданого тимчасового захисту можна надіслати поштою або через електронну скриньку даних.


Klasická pobytová agenda / Питання стосовно стандартного перебування

Neodkladné záležitosti týkající se pobytových záležitostí, které vyžadují osobní účast, můžete v období uzavření pracoviště řešit na pracovištích odboru azylové a migrační politiky v Praze.

Upozorňujeme, že na těchto pracovištích budou odbaveni pouze klienti s neodkladnými záležitostmi.


Невідкладні питання, пов’язані зі стандартним перебуванням, які потребують особистої присутності, протягом закриття можна вирішити у відділеннях з питань притулку на міграційної політики (OAMP) в Празі.

Звертаємо вашу увагу, що у цих відділеннях будуть обслуговуватися лише клієнти з терміновими питаннями.