Ostatní změny

Změny hlaste do 3 pracovních dnů.
Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde.

K ohlášení změn můžete také využít elektronický tiskopis.
Vyplněný tiskopis včetně případných příloh je potřeba zaslat poštou na adresu některého z pracovišť Ministerstva vnitra, nebo se na pracoviště dostavit osobně.

Prosíme, žádné změny neohlašujte e-mailem, nebudou brány v potaz.


K oznámení změny budete potřebovat:

  • cestovní doklad,
  • formulář pro oznámení změn,
  • doprovodný dokument dle charakteru změny (nový cestovní doklad, doklad o změně rodinného stavu apod.).

Při oznamování změn dokládejte ověřené kopie doprovodných dokumentů, jako je třeba oddací list, jelikož budou založeny.

U cestovního dokladu stačí předložit prostou kopii.