Nové úřední hodiny pro přidělování státního humanitárního ubytování sítí KACPU

Od 13. 9. 2023 dojde k omezení úředních hodin, během nichž můžete na jednotlivých KACPU požádat o přidělení státního humanitárního ubytování.

O státní humanitární ubytování, které je na jednotlivých KACPU přidělováno držitelům víza dočasné ochrany Hasičským záchranným sborem ČR, bude nově možné požádat pouze během stanovených hodin.

Hasičský záchranný sbor bude na každém KACPU přidělovat toto ubytování od 8:00 do 12:00.

Ostatní úkony spojené s dočasnou ochranou bude možné nadále vyřídit i mimo tyto hodiny dle standardních otevíracích hodin jednotlivých pracovišť.