Jednotlivé agendy a jejich objednání

Níže naleznete seznam agend spolu s určením, jakým způsobem je možné se na tyto úkony objednat.


Agendy objednávané prostřednictvím Informačního portálu pro cizince i Klientského centra pro poskytování informací cizincům:

 • Doložení náležitostí v rámci probíhajícího řízení
 • Hlášení změny adresy, jména, cestovního dokladu nebo rodinného stavu
 • Nahlášení ztráty/odcizení dokladu
 • Ostatní
 • Oznámení držitelů zaměstnanecké karty o změně zaměstnání
 • Podání žádosti o dlouhodobé vízum/prodloužení dlouhodobého víza
 • Podání žádosti o historii pobytu nebo potvrzení o pobytu
 • Podání žádosti o osvědčení o registraci
 • Podání žádosti o pobytové oprávnění dětí narozených na území České republiky
 • Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu
 • Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu/prodloužení trvalého pobytu občana EU
 • Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu/prodloužení trvalého pobytu rodinného příslušníka občana EU
 • Podání žádosti o povolení/prodloužení dlouhodobého pobytu. Ostatní účely pobytu
 • Podání žádosti o povolení/prodloužení dlouhodobého pobytu. Účel studium
 • Podání žádosti o povolení/prodloužení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU
 • Podání žádosti o povolení/prodloužení zaměstnanecké/modré karty
 • Podání žádosti pro neregistrované uživatele
 • Prodloužení platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu
 • Překlenovací štítek
 • Změna nebo ukončení zaměstnání u držitelů modrých karet
 • Změna zaměstnání u držitelů zaměstnaneckých karet, kteří mají volný přístup na trh práce

Agendy objednávané výhradně prostřednictvím Klientského centra pro poskytování informací cizincům:

 • Nahlížení nebo seznámení se spisem
 • Odbavení úkonu na základě plné moci
 • Registrace po příjezdu na území České republiky
 • Snímaní biometrických údajů
  Prostřednictvím objednávací linky Klientského centra není možné přeobjednat nebo zrušit rezervovaný termín na snímání biometrických údajů. Více informací naleznete v Pravidlech Klientského centra pro poskytování informací cizincům (komunikace a poskytování informací).
 • Udělení víza (například prodloužení platnosti dlouhodobého víza, vízum strpění)
 • Vyznačení nového víza strpění (týká se pouze držitelů víza strpění, kterým bylo toto vízum vydáno v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině)
 • Výdej historie pobytu nebo potvrzení o pobytu
 • Výdej rodného čísla
 • Vyzvednutí osvědčení o registraci nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu

Agendy objednávané výhradně pracovníky na pracovištích (pobočkách oddělení pobytu cizinců):

 • Vyzvednutí biometrické karty