Informace k cestovním dokladům pro občany Ukrajiny

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny oznámilo obnovení poskytování konzulárních služeb pro občany Ukrajiny pobývající v zahraničí. Ministerstvo obrany Ukrajiny poté vydalo pokyn k mobilní aplikaci Reserv+, který se týká osob určených k povinné vojenské službě ve věku 18-60 let. Pokud vám končí platnost cestovního dokladu, obraťte se na zastupitelský úřad Ukrajiny v České republice.

Dle zákona o pobytu cizinců máte povinnost pobývat na území České republiky s platným cestovním dokladem.

Platný doklad je jednou z hlavních náležitostí v případě žádosti o vydání, či prodloužení platnosti dlouhodobého víza, dlouhodobého nebo trvalého pobytu.

Bez platného cestovního dokladu nelze vyhovět vaší žádosti o vydání či prodloužení pobytového oprávnění dle zákona o pobytu cizinců (například zaměstnanecké karty). V případě podání žádosti bez platného cestovního dokladu vám bude stanovena přiměřeně dlouhá lhůta pro jeho následné doložení do žádosti.

Platný cestovní doklad je také vyžadován při jednání s dalšími institucemi jako například úřady, bankami či při dalších úkonech.

Osoby s platným pobytovým oprávněním, jejichž pobyt nebude prodloužen či zanikne, nemají zpravidla nárok na získání dočasné ochrany.

Vzhledem k výše uvedenému nedoporučujeme na území pobývat bez platného cestovního dokladu.

Pro všechny cizince pobývající v České republice (bez ohledu na typ pobytového oprávnění) platí, že bez platného cestovního dokladu není možné cestovat z České republiky.

V případě změn budou informace na této stránce aktualizovány.

Aktualizováno dne 10.6.2024.