Doklad o účelu pobytu (obecně)

Doklad o účelu pobytu je povinnou náležitostí u mnoha typů pobytových oprávnění. Jedná se o dokument, kterým prokazujete, že plníte, nebo budete plnit účel, pro který vám má být toto pobytové oprávnění vydáno.


Ze své podstaty je u každého pobytového oprávnění vyžadován jiný doklad o účelu pobytu.