Dohoda o odborné přípravě

Dohoda o odborné přípravě je listina, kterou předkládáte pro účely získání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Dohoda o odborné přípravě musí obsahovat:

  • Popis programu odborné přípravy – musí se jednat o odbornou přípravu za účelem profesního rozvoje nebo odbornou přípravu v oblasti obchodních technik nebo metod.
  • Cíl odborné přípravy, kterým je připravit vás na budoucí pozici v obchodní korporaci, ve které nebo z které jste převedeni.
  • Dobu trvání odborné přípravy a podmínky, za kterých budete během odborné přípravy pod dohledem.