Informace o stavu řízení

Číslo jednací ve tvaru OAM-XXXXX/CC-YYYY
Zadejte pouze číslo (neuvádějte další číslo za pomlčkou, které je číslem pořadovým).
Číslo ŽOV ve tvaru ABCD123456789

V rámci této aplikace je možné ověřit stav řízení pouze u žádostí, o kterých bylo řízení zahájeno nejvýše před 2 lety! Ověření stavu řízení je možné pouze v rámci prvoinstančního stupně rozhodování. Ostatní situace tato aplikace neeviduje.