Informace o stavu řízení

Číslo jednací ve tvaru OAM-12345/CC-YYYY
Caution: Do not enter the 0000 (zeros) at the begining of the application number
Číslo ŽOV ve tvaru ABCD123456789...

V rámci této aplikace je možné ověřit stav řízení pouze u žádostí, o kterých bylo řízení zahájeno nejvýše před 2 lety! Ověření stavu řízení je možné pouze v rámci prvoinstančního stupně rozhodování. Ostatní situace tato aplikace neeviduje.