Číslo dokladu zadávané při vytváření uživatelského účtu

Při vytváření uživatelského účtu je pro úspěšné ověření nutné zadat správné číslo dokladu, který je evidován v systému Ministerstva vnitra. Nejčastěji se může jednat o číslo cestovního pasu, průkazu totožnosti (ID) občanů Evropské unie nebo dokladu o povolení k pobytu, který vám byl vydán na pracovišti Ministerstva vnitra.

Níže naleznete seznam dokladů se zvýrazněním místa, kde se dané číslo nachází. Číslo dokladu může občas obsahovat také písmena. Čísla, která jsou na dokladu uvedena na jiném místě, při vytváření uživatelského účtu nezadávejte, ověření nebude úspěšné.

Cestovní pas

Dlouhodobé vízum

Osvědčení o registraci občanů Evropské unie

Dlouhodobý pobyt (včetně zaměstnaneckých a modrých karet)

Dlouhodobý nebo trvalý pobyt rodinných příslušníků občanů Evropské unie

Trvalý pobyt občanů Evropské unie

Trvalý pobyt občanů třetích zemí