Změna praxe u podávání žádostí o vydání pobytových oprávnění

Od 1. 9. 2023 již nebude akceptováno jiné než osobní podání žádosti o vybraná pobytová oprávnění.

Ministerstvo vnitra dosud umožňovalo, aby žádost o vydání pobytového oprávnění, která musí být podle zákona podána žadatelem osobně, byla Ministerstvu vnitra doručena i jinak. V takovém případě musel žadatel podání osobně potvrdit do 5 dnů na svém spádovém pracovišti.

Taková žádost byla pak považována za podanou dnem, kdy byla Ministerstvu vnitra doručena poštou či datovou schránkou.

Tento postup se týkal například žádostí o udělení/vydání:

  • dlouhodobého víza,
  • povolení k dlouhodobému pobytu,
  • povolení k přechodnému pobytu nebo
  • povolení k trvalému pobytu.

Nejvyšší správní soud tento postup označil za nesprávný [1] . Z toho důvodu je Ministerstvo vnitra nuceno přistoupit k jeho změně.

Od 1. 9. 2023 již nebude možné žádost o pobytové oprávnění, která má být podle zákona podána osobně, zaslat Ministerstvu vnitra jinak (poštou nebo do datové schránky) a následně ji do 5 kalendářních dnů osobně potvrdit na pracovišti Ministerstva vnitra.

Taková žádost bude muset být podána výhradně osobně.

Pokud bude žádost, u které zákon stanoví, že musí být podána žadatelem osobně, doručena Ministerstvu vnitra jiným způsobem, bude obratem jejímu odesílateli vrácena.


[1] Rozsudek NSS ze dne 27.6.2018, č.j.1 Azs 26/2018 – 37, dále rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2.11.2022, č.j. 112 A 7/2021-43.