Ukončení vydávání poukazů na zkoušku z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt občanů třetích zemí po 5 letech nepřetržitého pobytu na území

Na základě novely nařízení vlády [1] již nebudou od 31. 8. 2023 vydávány poukazy na bezplatné vykonání zkoušky z českého jazyka.

Poukazy vydané do 30. 8. 2023 lze uplatnit pouze v případě vykonání zkoušky do 31. 12. 2023.


[1] Nařízení vlády č. 31/2016 Sb.