Участь у дослідженнях Центру дослідження громадської думки / Účast na výzkumech Centra pro výzkum veřejného mínění

Дякуємо за Ваше бажання допомогти та час, який Ви приділили цій анкеті.

Анкета та наведений нижче бланк не пов’язані між собою, Ваші відповіді на питання анкети залишаться анонімними.

Для того, щоб з’ясувати, в якій ситуації знаходяться біженці з України, та які заходи необхідно вжити в ситуації стосов нопроживання, здоров’я, психологічної допомоги, пошуку праці або освіти дітей, нам оставити додаткові запитання людям, які братимуть участь у подальших дослідженнях.

Ці дослідження буде проводити Центр дослідження громадської думки Інституту соціології Академії наук Чеської Республіки у співпраці з іншими дослідницькими партнерами. Результати досліджень будуть анонімними — ніхто з уряду, держслужбовців та партнерів не дізнається, як Ви відповідали. За участь у дослідженні Ви отримаєте винагороду у розмірі 100 чеських крон за анкету, за бажанням цю винагороду можна буде переказати на підтримку України.

Якщо Ви хочете, щоб Вас долучили до участі у подальших дослідженнях, вкажіть, будь ласка, своє ім’я, номер телефону і актуальну адресу електронної пошти на наступній сторінці. Таким чином Ви надаєте Міністерству внутрішніх справ згоду на обробку цих персональних даних, а також згоду з наданням персональних даних Інституту соціології Академії наук ЧР з метою внесення Вас до списку осіб, зацікавлених взяти участь у дослідженнях Центру дослідження громадської думки. Передані дані будуть використовуватися тільки для відбору учасників дослідження.

Учасники нового дослідження будуть обрані не пізніше ніж через 6 місяців від моменту надання персональних даних, з ними зв’яжеться Центр дослідження громадської думки для підтвердження наміру взяти участь у дослідженні. Якщо Вас не виберуть для участі у дослідженні або Ви передумаєте брати у ньому участь, Ваші персональні дані будуть видалені.

Свою згоду з обробкою персональних даних Ви можете будь-коли відкликати тут: oamp@mvcr.cz

Детальнішу інформацію щодо дослідження українською мовою знайдете на вебсайті https://cvvm.soc.cas.cz/cz/ukrajinsky-panel.


Děkujeme Vám za ochotu a čas, který jste dotazníku věnoval/a.

Dotazník a níže uvedený formulář jsou na sobě nezávislé, vaše odpovědi v původním dotazníku zůstanou zachovány anonymní.

Aby mohlo být zjišťováno, jaká je situace uprchlíků z Ukrajiny a jak nastavit opatření v oblasti bydlení, zdraví, psychologické pomoci, hledání práce nebo vzdělávání dětí, potřebovali bychom zjišťovat některé otázky od vybraných lidí, kteří se budou účastnit dalších výzkumů.

Tyto výzkumy bude provádět Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci s dalšími výzkumnými partnery. Výsledky výzkumů budou anonymní – nikdo z vlády, úředníků, ale ani výzkumných partnerů se nedozví, jak jste odpovídal(a). Za účast ve výzkumu získáte finanční odměnu (100 Kč za dotazník), nebo můžete odměnu věnovat na pomoc Ukrajině.

Pokud se chcete zařadit mezi zájemce o účast ve výzkumech, prosím vyplňte své jméno, telefonní číslo a aktuální e-mailovou adresu na další stránce. Tím udělíte Ministerstvu vnitra souhlas se zpracováním těchto osobních údajů a rovněž souhlas s jejich poskytnutím Sociologickému ústavu Akademie věd České republiky za účelem zařazení Vaší osoby do seznamu zájemců o účast ve výzkumech Centra pro výzkum veřejného mínění. Předané údaje budou sloužit pouze k výběru účastníků do výzkumu.

Účastníci výzkumu budou vybráni nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí údajů a budou kontaktováni Centrem pro výzkum veřejného mínění, aby potvrdili, že se panelu chtějí účastnit. Pokud k účasti na výzkumu nebudete vybrán/a, nebo se rozhodnete výzkumu nezúčastnit, Vaše osobní údaje budou vymazány.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat na: oamp@mvcr.cz.

Více informací o výzkumu naleznete v ukrajinštině na stránkách: https://cvvm.soc.cas.cz/cz/ukrajinsky-panel.