Nový tiskopis k žádosti o poskytnutí dočasné ochrany

Od 3. 11. 2023 dochází ke změnám v tiskopisu, který je nutný doložit k žádosti o poskytnutí dočasné ochrany. Aktualizovaný tiskopis můžete najít v sekci Žádost zde.

Pokud jste si tiskopis vytiskli již před tímto datem a chcete žádat o dočasnou ochranu po 3. 11. 2023 (včetně), je nutné jej nahradit aktualizovanou verzí. Starý tiskopis nebude od 3. 11. 2023 akceptován a budete muset vyplnit tiskopis znovu.