Úvodní informace

NOVÁ POVINNOST PRO CIZINCE OD 1. 1. 2021:
ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZ

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz,
a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.