Pravidla pro komunikaci s infolinkou

V jakých případech se můžete obrátit na infolinku?

 • Pokud máte všeobecný dotaz k imigračním záležitostem.
 • Pokud nevíte, jaké jsou náležitosti žádosti.
 • Pokud si nejste jisti, jak postupovat v pobytových záležitostech, nebo na které pracoviště se obrátit.

Jaké informace vám infolinka neposkytne?

 • Infolinka nesděluje stav řízení. Přehled povolených žádostí o přechodný, dlouhodobý či trvalý pobyt včetně žádostí o prodloužení prvních dvou typů pobytu za vybrané období a nově prodloužení dlouhodobého víza naleznete zde.
 • Infolinka neposkytuje bližší informace k internetovému objednávání. Přes tuto linku není možné zrušit ani změnit termín objednání. Pravidla pro používání služby internetového objednávaní pro cizince naleznete na samostatné stránce.
 • Infolinka vás nemůže objednat. K objednání slouží pouze telefonická objednávací linka. Pravidla pro telefonické objednávání a poskytování informací.
 • Nezanechávejte vzkazy pro konkrétní osobu, která je podepsána pod tiskopisem / dokumentem Ministerstva vnitra, který jste obdrželi. Řiďte se obsahem daného dokumentu. Pokud Vám byla doručena výzva od správního orgánu, zachovejte se podle výzvy, ve které je identifikován nedostatek, navrženo řešení a uvedeno poučení.
 • Nežádejte o potvrzení správnosti vašeho dokumentu. Pracovníci Infolinky nemají kompetence garantovat správnost tohoto dokumentu. Mohou poskytnout pouze všeobecnou či doplňující informaci.
 • Na infolince nehlaste žádné změny týkající se vašeho pobytu. Změny musíte hlásit zákonem stanoveným způsobem.
 • Nepožadujte právní rozbor (zákonná ustanovení, znění paragrafů) či stanovisko. Pokud požadujete výklad zákona o pobytu cizinců či stanovisko k tomuto zákonu, je nutné takovou žádost zaslat poštou, datovou schránkou či emailem se zaručeným elektronickým podpisem.

Jaká jsou pravidla pro komunikaci s Infolinkou?

Žádáme tazatele, aby dodržovali základní pravidla korektní komunikace a slušného chování při kontaktu s pracovníky Infolinky. V případě nerespektování tohoto pravidla má pracovník Infolinky právo ukončit s Vámi komunikaci.
Na dotazy, které jsou v celém svém rozsahu nesrozumitelné, a nelze z nich vyčíst žádný dotaz, si Infolinka vyhrazuje právo neodpovědět.

 • Pokud je Váš dotaz složité právní povahy či vyžaduje komplexní řešení a asistenci, kontaktujte subjekt, který poskytuje poradenství (Centra na podporu integrace cizincůnevládní organizace nebo advokátní kanceláře).
 • Pracovníci Infolinky nezařizují přítomnost tlumočníka na pracoviště Ministerstva vnitra např. pro výslech.
 • Pokud potřebujete podat stížnost na konkrétní postup či situaci týkající se Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, učiňte tak písemně na adresu vedení odboru.
 • Pokud chcete nahlásit trestnou činnost cizince, obracejte se na Odbory cizinecké policie.
 • Pokud máte dotaz ohledně odvolání, obracejte se na Odbor správní MV ČR.