Konec prodloužení víz dočasné ochrany vydaných do konce roku 2022

Dne 30. 9. 2023 vypršela možnost prodloužit dočasnou ochranu, která byla vydána do konce roku 2022.

Prodloužení víz dočasné ochrany se týkalo pouze osob, které měly vydáno vízum s platností do 31. 3. 2023. Pokud máte na vízovém štítku vyznačenou dobu platnosti do 31. 3. 2024, prodloužení dočasné ochrany se vás tento rok netýkalo.

Pokud jste si nepřišli vyznačit nový vízový štítek, dočasná ochranu vám dne 30. 9. 2023 zanikla. S ní zanikly i veškeré vaše nároky na čerpání spojených výhod, jako je například nárok na humanitární dávky, asistence s ubytováním, volný přístup na trh práce nebo přístup ke zdravotnímu pojištění.

O udělení dočasné ochrany můžete požádat znovu. Podmínky opakované žádosti o dočasnou ochranu jsou stejné jako při první žádosti. Bude však posuzováno, zda stále splňujete podmínky pro její udělení.

O udělení dočasné ochrany můžete žádat osobně na některém z Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině. Informace k podání nové žádosti lze najít na tomto webu v samostatné sekci Žádost. S opakovanou žádostí o udělení dočasné ochrany se nepojí možnost znovu čerpat určité benefity, které jsou časově omezené.

Příklad: Pokud měl již žadatel dočasnou ochranu udělenou a vyčerpal zákonný benefit 150 dnů hrazeného zdravotního pojištění, nemá nárok s opětovnou žádostí čerpat dalších 150 dnů.

Více informací o dalším postupu pro osoby, jejichž dočasná ochrana vyprší 31. 3. 2024, zveřejníme zde a na Facebooku Naši Ukrajinci v následujících měsících.