Registrovat se

Upozornění!
  • Registrace je možná pouze u cizinců, kteří jsou evidováni v Cizineckém Informačním Systému;
  • Své údaje uvádějte pravdivě, dle cestovního dokladu a pouze za svou vlastní osobu;
  • Zvolte si bezpečné přihlašovací údaje;
  • Ve vlastním zájmu je neposkytujte jiným osobám;
  • Zneužití přihlašovacích údajů, popř. identity bude řešeno dle zákona, případně postoupeno Policii ČR.

Kontrola zadaných dat

Státní příslušnost:
Příjmení:
Jméno:
Datum narození:
Číslo cestovního dokladu:
Datum platnosti dokladu:

Jste občan EU nebo rodinný příslušník občana EU?
Pro úžívání tohoto webu musíte mít potvrzení o přechodném pobytu nebo mít povolen trvalý pobyt. Nevíte to jistě?
pokud nejsou, prosím upravte
Verifikace dat
Jsou zvýrazněná data níže ve strojově čitelné zóně vašeho cestovního dokladu?
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<