OPC Praha V., Kolbenova 942/38A, Praha 9

Pracoviště Praha V BIO

působnost: Praha 8, Praha 9 - pouze objednaní klienti

Kolbenova 942/38 A

Praha 9

Budova KCD4

Tel.: 974 801 801

Vážení klienti,
dovolujeme si vás upozornit, že rozvržení prostor na Oddělení pobytu cizinců Praha V., je následovné:
přízemí: prostor čekárny
první patro: přepážková část a biometrie
Dále upozorňujeme, že je nutno setrvat po celou dobu v prostorách čekárny, až do chvíle, kdy se na obrazovce zobrazí číslo příslušné přepážky k vašemu odbavení.
Děkujeme za pochopení.

Úřední hodiny:

dle objednání

 

Dostupné agendy
Je možné jít s rodinnými příslušníky?
Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ano
Podání žádosti o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU ano
Podání žádosti o potvrzení o přechodném pobytu občana EU ano
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana EU po 5 letech na území ano
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana EU – ostatní ano
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU ano
Podání žádosti o historii pobytu (potvrzení o pobytu) ano
Podání žádosti o historii pobytu (potvrzení o pobytu) rodinného příslušníka občana EU ano
Změnu místa hlášeného pobytu občana EU ano
Změnu místa hlášeného pobytu rodinného příslušníka občana EU ano
Změnu cestovního dokladu ano
Změnu cestovního dokladu (resp. ID dokladu) občana EU ano
Změnu cestovního dokladu rodinného příslušníka občana EU ano
Změnu rodinného stavu ano
Změnu rodinného stavu občana EU ano
Změnu rodinného stavu rodinného příslušníka občana EU ano
Překlenovací vízum v rámci probíhajícího řízení ano
Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ano
Oznámení o změně zaměstnavatele/pozice ano
Podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání ano
Podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem rodinným včetně sloučení rodiny ano
Podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem – ostatní ano
Podání žádosti o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU ano
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana 3. země po 5 letech na území ano
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana 3.země  - ostatní ano
Podání žádosti o historii pobytu (potvrzení o pobytu) ano
Změnu místa hlášeného pobytu občana 3. Země ano
Změnu cestovního dokladu ano
Změnu cestovního dokladu (resp. ID dokladu) občana EU ano
Změnu cestovního dokladu rodinného příslušníka občana EU ano
Změnu rodinného stavu ano
Změnu rodinného stavu občana EU ano
Změnu rodinného stavu rodinného příslušníka občana EU ano
Změnu – ostatní ano
Překlenovací vízum v rámci probíhajícího řízení ano
registrace po příjezdu na území s D/VR vízem ano
výdej pobytového oprávnění ano
vydání překlenovacího štítku ano
podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu s POVINNOU osobní účastí ano
podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území ano
podání žádosti o pobytové oprávnění dětí narozených na území České republiky ano
dostavení se na výzvu správního orgánu pokud je stanoveno osobně (např. doložení ORIGINÁLU náležitosti žádosti) ano
registrace po příjezdu na území s D/VR vízem ano
výdej pobytového oprávnění ano
vydání překlenovacího štítku ano
podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území ano
podání žádosti o pobytové oprávnění dětí narozených na území České republiky ano
dostavení se na výzvu správního orgánu pokud je stanoveno osobně (např. doložení ORIGINÁLU náležitosti žádosti) ano
nahlášení ztráty/zcizení dokladu ano
nahlášení ztráty/zcizení dokladu ano