OPC Praha V., Kolbenova 942/38A, Praha 9

Pracoviště Praha V BIO

působnost: pouze Praha 9

Kolbenova 942/38 A

Praha 9

Budova KCD4

Tel.: 974 801 801

VSTUP UMOŽNEN POUZE S OCHRANOU DÝCHACÍCH CEST

Vážení klienti,
dovolujeme si vás upozornit, že rozvržení prostor na Oddělení pobytu cizinců Praha V., je následovné:
přízemí: prostor čekárny,
první patro: přepážková část a biometrie,
pracoviště je bezbariérové, nicméně dostupnost na samotné pracoviště je značně ztížena v důsledku probíhajících staveb v okolí budovy pracoviště.
Dále upozorňujeme, že je nutno setrvat po celou dobu v prostorách čekárny, až do chvíle, kdy se na obrazovce zobrazí číslo příslušné přepážky k vašemu odbavení.
Děkujeme za pochopení.

Úřední hodiny:

dle objednání

 

Dostupné agendy
Je možné jít s rodinnými příslušníky?
Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ano
Podání žádosti o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU ne
Podání žádosti o potvrzení o přechodném pobytu občana EU ne
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana EU po 5 letech na území ne
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana EU – ostatní ne
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU ne
Podání žádosti o historii pobytu (potvrzení o pobytu) ne
Podání žádosti o historii pobytu (potvrzení o pobytu) rodinného příslušníka občana EU ne
Změnu místa hlášeného pobytu občana EU ne
Změnu místa hlášeného pobytu rodinného příslušníka občana EU ne
Změnu cestovního dokladu ano
Změnu cestovního dokladu (resp. ID dokladu) občana EU ne
Změnu cestovního dokladu rodinného příslušníka občana EU ne
Změnu rodinného stavu ano
Změnu rodinného stavu občana EU ne
Změnu rodinného stavu rodinného příslušníka občana EU ne
Vydání nového dokladu občana EU ne
Překlenovací vízum v rámci probíhajícího řízení ano
Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ne
Oznámení o změně zaměstnavatele/pozice ne
Podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání ne
Podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem rodinným včetně sloučení rodiny ne
Podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem – ostatní ne
Podání žádosti o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU ano
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana 3. země po 5 letech na území ne
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana 3.země  - ostatní ne
Podání žádosti o historii pobytu (potvrzení o pobytu) ne
Změnu místa hlášeného pobytu občana 3. Země ne
Změnu cestovního dokladu ne
Změnu cestovního dokladu (resp. ID dokladu) občana EU ano
Změnu cestovního dokladu rodinného příslušníka občana EU ano
Změnu rodinného stavu ne
Změnu rodinného stavu občana EU ano
Změnu rodinného stavu rodinného příslušníka občana EU ano
Změnu – ostatní ne
Překlenovací vízum v rámci probíhajícího řízení ne
registrace po příjezdu na území s D/VR vízem ano
vydání překlenovacího štítku ne
podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu s POVINNOU osobní účastí ano
podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území ano
podání žádosti o pobytové oprávnění dětí narozených na území České republiky ano
dostavení se na výzvu správního orgánu pokud je stanoveno osobně (např. doložení ORIGINÁLU náležitosti žádosti) ano
registrace po příjezdu na území s D/VR vízem ne
výdej pobytového oprávnění ano
vydání překlenovacího štítku ano
podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území ne
podání žádosti o pobytové oprávnění dětí narozených na území České republiky ne
podání žádosti o pobytové oprávnění dětí narozených na území České republiky ano
dostavení se na výzvu správního orgánu pokud je stanoveno osobně (např. doložení ORIGINÁLU náležitosti žádosti) ano
nahlášení ztráty/zcizení dokladu ne
nahlášení ztráty/zcizení dokladu ne