OPC Jihomoravský kraj, Hněvkovského 30/65, Brno

Dostupné agendy
Je možné jít s rodinnými příslušníky?
Podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia ne
Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ne
Podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání ne
Podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem rodinným včetně sloučení rodiny ne
Podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem – ostatní ne
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana 3. země po 5 letech na území ne
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana 3.země  - ostatní ne
Změnu místa hlášeného pobytu občana 3. Země ne
Změnu cestovního dokladu ne
Změnu rodinného stavu ne
Změnu – ostatní ne
Překlenovací vízum v rámci probíhajícího řízení ne
Ostatní ne
Podání žádosti o potvrzení o přechodném pobytu občana EU ne
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana EU po 5 letech na území ne
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana EU – ostatní ne
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU ne
Změnu místa hlášeného pobytu občana EU ne
Změnu místa hlášeného pobytu rodinného příslušníka občana EU ne
Změnu cestovního dokladu (resp. ID dokladu) občana EU ne
Změnu cestovního dokladu rodinného příslušníka občana EU ne
Změnu rodinného stavu občana EU ne
Změnu rodinného stavu rodinného příslušníka občana EU ne
Změnu – ostatní občan EU ne
Vydání nového dokladu občana EU ne
Vydání nového dokladu rodinného příslušníka občana EU ne
Překlenovací vízum v rámci probíhajícího řízení ne
Změnu – ostatní rodinný příslušník občana EU ne
Podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia ne
Podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem – ostatní ne
Změnu místa hlášeného pobytu občana 3. Země ne
Změnu cestovního dokladu ne
Změnu rodinného stavu ne
Překlenovací vízum v rámci probíhajícího řízení ne
Snímání biometrických prvků za účelem vydání nového dokladu ne
Snímání biometrických prvků za účelem vydání nového dokladu ne