OPC Pardubický kraj, Pernerova 168, Pardubice

Dostupné agendy
Je možné jít s rodinnými příslušníky?
Vydání nového dokladu občana EU ano
Vydání nového dokladu ne
Překlenovací vízum v rámci probíhajícího řízení ne
Ostatní ne