OPC Liberecký kraj, Voroněžská 144/20, Liberec

Pracoviště oddělení pobytu cizinců Liberec

Dostupné agendy
Je možné jít s rodinnými příslušníky?
Vydání nového dokladu ne
Překlenovací vízum v rámci probíhajícího řízení ne
Ostatní ne
Snímání biometrických prvků za účelem vydání nového dokladu ne
Oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele ne
Doložení náležitosti v rámci probíhajícího řízení ne
Podání žádosti o povolení/prodloužení přechodného pobytu ne
Podání žádosti o povolení/prodloužení dlouhodobého pobytu ne
Podání žádosti o povolení/prodloužení trvalého pobytu ne
Podání žádosti o povolení/prodloužení zaměstnanecké/modré karty ne
Podání žádosti o dlouhodobé vízum/prodloužení dlouhodobého víza ne
Hlášení změny ne