OPC Liberecký kraj, Voroněžská 144/20, Liberec

Pracoviště oddělení pobytu cizinců Liberec

Dostupné agendy
Je možné jít s rodinnými příslušníky?
Vydání nového dokladu ano
Překlenovací vízum v rámci probíhajícího řízení ano
Ostatní ano
Oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele ano
Doložení náležitosti v rámci probíhajícího řízení ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení přechodného pobytu ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení dlouhodobého pobytu ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení trvalého pobytu ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení zaměstnanecké/modré karty ano
Podání žádosti o dlouhodobé vízum/prodloužení dlouhodobého víza ano
Hlášení změny ano