OPC Plzeňský kraj, pracoviště Plzeň, Jagellonská 1017/9, Plzeň

Dostupné agendy
Je možné jít s rodinnými příslušníky?
Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ne
Podání žádosti o historii pobytu (potvrzení o pobytu) ne
Vydání nového dokladu občana EU ne
Vydání nového dokladu rodinného příslušníka občana EU ne
Překlenovací vízum v rámci probíhajícího řízení ne
Ostatní ne
Snímání biometrických prvků za účelem vydání nového dokladu ne
Snímání biometrických prvků za účelem vydání nového dokladu ne
registrace po příjezdu na území s D/VR vízem ne
registrace po příjezdu na území s D/VR vízem ne
nahlášení ztráty/zcizení dokladu ne
Oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele ne
Doložení náležitosti v rámci probíhajícího řízení ne
Podání žádosti o povolení/prodloužení přechodného pobytu ne
Podání žádosti o povolení/prodloužení dlouhodobého pobytu ne
Podání žádosti o povolení/prodloužení trvalého pobytu ne
Podání žádosti o povolení/prodloužení zaměstnanecké/modré karty ne
Podání žádosti o dlouhodobé vízum/prodloužení dlouhodobého víza ne
Hlášení změny ne