OPC Plzeňský kraj, pracoviště Plzeň, Jagellonská 1017/9, Plzeň

Dostupné agendy
Je možné jít s rodinnými příslušníky?
Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ano
Podání žádosti o historii pobytu (potvrzení o pobytu) ano
Vydání nového dokladu občana EU ano
Vydání nového dokladu rodinného příslušníka občana EU ano
Překlenovací vízum v rámci probíhajícího řízení ano
Ostatní ano
Snímání biometrických prvků za účelem vydání nového dokladu ano
Snímání biometrických prvků za účelem vydání nového dokladu ano
registrace po příjezdu na území s D/VR vízem ano
registrace po příjezdu na území s D/VR vízem ano
nahlášení ztráty/zcizení dokladu ano
Oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele ano
Doložení náležitosti v rámci probíhajícího řízení ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení přechodného pobytu ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení dlouhodobého pobytu ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení trvalého pobytu ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení zaměstnanecké/modré karty ano
Podání žádosti o dlouhodobé vízum/prodloužení dlouhodobého víza ano
Hlášení změny ano