OPC Praha II., Cigánkova 1861/2, Praha 4

Pracoviště Praha II BIO
působnost: obvody Praha 4, 5 a 10
Cigánkova 1861/2
Praha 4 - Chodov
Tel.: 974 801 801

Úřední hodiny:

  • Po, St: 8.00 - 17.00
  • Út, Čt: 8.00 - 15.00
  • Pá: pouze pro objednané klienty

Lístek s pořadovým číslem je možno si vyzvednout max. 60 minut před koncem úředních hodin.

Dostupné agendy
Je možné jít s rodinnými příslušníky?
Podání žádosti o historii pobytu (potvrzení o pobytu) ano
Překlenovací vízum v rámci probíhajícího řízení ano
Ostatní ano
vydání překlenovacího štítku ano
podání žádosti o pobytové oprávnění dětí narozených na území České republiky ano
podání žádosti o pobytové oprávnění dětí narozených na území České republiky ano
nahlášení ztráty/zcizení dokladu ano
nahlášení ztráty/zcizení dokladu ano
Oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení dlouhodobého pobytu ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení trvalého pobytu ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení zaměstnanecké/modré karty ano
Podání žádosti o dlouhodobé vízum/prodloužení dlouhodobého víza ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení přechodného pobytu ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení trvalého pobytu ano
Vydání poukazu na zkoušku z českého jazyka ano
Doložení náležitosti v rámci probíhajícího řízení ano
Hlášení změny ano
Doložení náležitosti v rámci probíhajícího řízení ano
Hlášení změny ano
Podání žádosti o potvrzení o historii pobytu (potvrzení o pobytu) občana EU ano
Podání žádosti o historii pobytu (potvrzení o pobytu) rodinného příslušníka občana EU ano
registrace po příjezdu na území s D/VR vízem ano
podání žádosti občana EU o vydání osvědčení o registraci ano
výdej pobytového oprávnění občanu EU ano
Ostatní ano