OPC Praha II., Cigánkova 1861/2, Praha 4

Pracoviště Praha II BIO
působnost: obvody Praha 4, 5 a 10
Cigánkova 1861/2
Praha 4 - Chodov
Tel.: 974 801 801

Úřední hodiny:

  • Po, St: 8.00 - 17.00
  • Út, Čt: 8.00 - 15.00
  • Pá: pouze pro objednané klienty

Lístek s pořadovým číslem je možno si vyzvednout max. 60 minut před koncem úředních hodin.

Dostupné agendy
Je možné jít s rodinnými příslušníky?
Podání žádosti o historii pobytu (potvrzení o pobytu) ano
Překlenovací vízum v rámci probíhajícího řízení ano
vydání překlenovacího štítku ano
registrace po příjezdu na území s D/VR vízem ano
vydání překlenovacího štítku ano
podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu s POVINNOU osobní účastí ano
podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území ano
podání žádosti o pobytové oprávnění dětí narozených na území České republiky ano
dostavení se na výzvu správního orgánu pokud je stanoveno osobně (např. doložení ORIGINÁLU náležitosti žádosti) ano
výdej pobytového oprávnění ano
vydání překlenovacího štítku ano
podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU ano
podání žádosti o pobytové oprávnění dětí narozených na území České republiky ano
dostavení se na výzvu správního orgánu pokud je stanoveno osobně (např. doložení ORIGINÁLU náležitosti žádosti) ano
podání žádosti o pobytové oprávnění dětí narozených na území České republiky ano
podání žádosti o pobytové oprávnění dětí narozených na území České republiky ano
nahlášení ztráty/zcizení dokladu ano
nahlášení ztráty/zcizení dokladu ano
nahlášení ztráty/zcizení dokladu ano
nahlášení ztráty/zcizení dokladu ano
Oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení dlouhodobého pobytu ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení trvalého pobytu ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení zaměstnanecké/modré karty ano
Podání žádosti o dlouhodobé vízum/prodloužení dlouhodobého víza ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení přechodného pobytu ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení trvalého pobytu ano
Vydání poukazu na zkoušku z českého jazyka ano
Doložení náležitosti v rámci probíhajícího řízení ano
Hlášení změny ano
Doložení náležitosti v rámci probíhajícího řízení ano
Hlášení změny ano
Podání žádosti o potvrzení o historii pobytu (potvrzení o pobytu) občana EU ano
Podání žádosti o historii pobytu (potvrzení o pobytu) rodinného příslušníka občana EU ano
registrace po příjezdu na území s D/VR vízem ano
podání žádosti občana EU o vydání osvědčení o registraci ano
výdej pobytového oprávnění občanu EU ano