OPC Střední Čechy, Severní 2952, Kladno

OPC Střední Čechy, Kladno
působnost: okresy Kladno a Rakovník
Severní 2952
Kladno
Tel.: 974 820 680

Úřední hodiny:

  • Po, St: 8.00 - 17.00
  • Út: 8.00 - 14.00
  • Čt, Pá: pouze pro objednané klienty, lístek s pořadovým číslem je možno si vyzvednout max. 30 minut před koncem úředních hodin

Dostupné agendy
Je možné jít s rodinnými příslušníky?
Podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia ano
Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ano
Podání žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele ano
Podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání ano
Podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem rodinným včetně sloučení rodiny ano
Podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem – ostatní ano
Podání žádosti o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU ano
Podání žádosti o potvrzení o přechodném pobytu občana EU ano
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana 3. země po 5 letech na území ano
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana 3.země  - ostatní ano
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana EU po 5 letech na území ano
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana EU – ostatní ano
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU ano
Podání žádosti o historii pobytu (potvrzení o pobytu) ano
Podání žádosti o historii pobytu (potvrzení o pobytu) občana EU ano
Podání žádosti o historii pobytu (potvrzení o pobytu) rodinného příslušníka občana EU ano
Změnu místa hlášeného pobytu občana 3. Země ano
Změnu místa hlášeného pobytu občana EU ano
Změnu místa hlášeného pobytu rodinného příslušníka občana EU ano
Změnu cestovního dokladu ano
Změnu cestovního dokladu (resp. ID dokladu) občana EU ano
Změnu cestovního dokladu rodinného příslušníka občana EU ano
Změnu rodinného stavu ano
Změnu rodinného stavu občana EU ano
Změnu – ostatní ano
Změnu – ostatní občan EU ano
Změnu – ostatní rodinný příslušník občana EU ano
Vydání nového dokladu ano
Vydání nového víza ano
Vydání nového dokladu občana EU ano
Vydání nového dokladu rodinného příslušníka občana EU ano
Překlenovací vízum v rámci probíhajícího řízení ano
Ostatní ano
Ostatní občan EU ano
Změnu – ostatní rodinný příslušník občana EU ano
Změnu rodinného stavu rodinného příslušníka občana EU ano