OPC Karlovarský kraj, Krymská 1598/47, Karlovy Vary

Oddělení pobytu cizinců Karlovarský kraj

 

Pracoviště Karlovy Vary BIO
působnost: okresy Cheb, Karlovy Vary a Sokolov
Krymská 47
Tel.: 974 360 360, 974 360 391 (informační linka vč. telefonické objednávání pouze po dobu úředních hodin - občané třetích zemí)
Tel.: 974 360 393, 974 360 394 (informační linka vč. telefonické objednávání pouze po dobu úředních hodin - občané EU
Úřední hodiny:    Po, St: 8.00 - 17.00
                            Út, Čt: 8.00 - 12.00
                            Pá: pouze na vyzvání správním orgánem

 

 

Dostupné agendy
Je možné jít s rodinnými příslušníky?
Podání žádosti o potvrzení o přechodném pobytu občana EU ano
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana EU po 5 letech na území ano
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu občana EU – ostatní ano
Podání žádosti o povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU ano
Podání žádosti o historii pobytu (potvrzení o pobytu) občana EU ano
Podání žádosti o historii pobytu (potvrzení o pobytu) rodinného příslušníka občana EU ano
Překlenovací vízum v rámci probíhajícího řízení ano
Oznámení o změně zaměstnavatele/pozice ne
Ostatní ne
výdej pobytového oprávnění ano
registrace po příjezdu na území s D/VR vízem ne
vydání překlenovacího štítku ne
podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území ne
podání žádosti o pobytové oprávnění dětí narozených na území České republiky ne
nahlášení ztráty/zcizení dokladu ano
nahlášení ztráty/zcizení dokladu ne
Doložení náležitosti v rámci probíhajícího řízení ano
Podání žádosti o povolení/prodloužení přechodného pobytu ano
Hlášení změny ano
Oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele ne
Vydání poukazu na zkoušku z českého jazyka ne
Doložení náležitosti v rámci probíhajícího řízení ne
Podání žádosti o povolení/prodloužení dlouhodobého pobytu ne
Podání žádosti o povolení/prodloužení trvalého pobytu ne
Podání žádosti o povolení/prodloužení zaměstnanecké/modré karty ne
Podání žádosti o dlouhodobé vízum/prodloužení dlouhodobého víza ne
Hlášení změny ne